Alba Iranzo és llicenciada en Dret i Periodisme per la Universitat Carles III de Madrid, va obtenir un Màster en Dret Ambiental i Desenvolupament Sostenible per la Universitat de Kingston a Londres. En l’actualitat treballa com a Advocada Ambiental en l’Institut Internacional de Dret i Medi Ambient (IIDMA).

Alba Iranzo

Advocada ambiental, IIDMA

Còm pot ajudar la Llei a combatre el canvi climàtic?

La llei és un instrument clau en la presa de mesures per a la lluita contra el canvi climàtic, ja que proporciona un marc estable dins del nostre Estat de Dret que obliga diferents actors a complir amb les mesures més efectives per a aconseguir els objectius marcats. Per això, en el nostre àmbit s’ha de treballar: 1) per a garantir que la normativa sigui la més ambiciosa possible i tingui en compte les millors pràctiques i les opinions d’experts independents, 2) i per a vigilar que aquesta normativa es compleixi de manera efectiva a través dels instruments que proporciona la mateixa llei i el poder judicial.

Per a fer front a l’enorme repte que suposa el canvi climàtic, necessitem una acció col·lectiva de la societat que requereix canvis de conducta, major innovació tecnològica i una nova governança, entre altres. L’Acord de París és l’inici d’aquesta nova governança, però requereix que sigui aplicat en el pla nacional perquè sigui efectiu.

L’Agenda 2030 de Nacions Unides també és una iniciativa important a escala internacional per a aconseguir societats més justes, equitatives i aconseguir aquest desenvolupament sostenible que necessitem. Dins de l’Agenda 2030 s’estableixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible, molts amb un marcat caràcter ambiental. Una de les línies de treball importants en aquesta direcció seria eliminar les barreres/impediments que poden existir en certes lleis i normes per a aconseguir aquests objectius. Per exemple, el ODS 3 relatiu a la salut conté una meta que consisteix a reduir substancialment el nombre de morts i malalties produïdes per la contaminació de l’aire, de l’aigua i del sòl per a 2030. Des de l’IIDMA hem treballat en aquesta línia, especialment en temes de qualitat de l’aire com Madrid Central o, especialment, en la contaminació i impactes en la salut produïts per les emissions de la crema del carbó per a la producció d’electricitat. Hem publicat dos informes relatius als impactes a la salut derivats de les centrals tèrmiques de carbó en els anys 2014 i 2016 que es poden consultar en la nostra web.

Ara mateix, Espanya compta amb un marc legal positiu per a la lluita contra el canvi climàtic?

Espanya està en el camí i ha millorat respecte al passat, encara que hem d’accelerar de manera urgent la presa de mesures. Actualment existeix un esborrany de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica (LCCT) que ha de determinar en gran manera el camí a seguir pel nostre país en els pròxims anys. L’aprovació i entrada en vigor d’aquesta Llei és una de les prioritats normatives a Espanya en aquest moment.

Quines noves lleis, modificacions o Reials decrets diries que representen aquesta “positivitat”?

Els instruments jurídics més importants que estan ara mateix sobre la taula i que és necessari adoptar al més aviat possible són els que integren el Marc Estratègic de Canvi climàtic i Transició Justa: esborrany de Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica, l’esborrany del PNIEC 2021-2030 i l’Estratègia de Transició Justa. És urgent aprovar la LCCTE al més aviat possible, portem diversos anys amb diferents projectes sobre la taula i, a causa de la inestabilitat política del nostre país, seguim sense comptar amb legislació en aquesta matèria.

Quins són els aspectes més negatius de la Legislació espanyola en aquest àmbit?

Com comentava abans, el més urgent és l’aprovació d’aquestes propostes que ja estan sobre la taula: una versió final del PNIEC, que ha de ser presentada davant la Comissió Europea abans del 31 de desembre de 2019 -un primer esborrany d’aquest pla ja va ser enviat a la CE el febrer passat i va contestar al juny demanant més ambició-, i la LCCTE, que ha de ser aprovada al més aviat possible per a poder tenir un marc estatal per a la lluita contra el canvi climàtic. A més, algunes CCAA ja han aprovat o tenen en procés Lleis de canvi climàtic regionals (Balears, Andalusia, Catalunya, País Basc).

Si ho comparem amb la resta dels països signants de la Unió Europea, Espanya és un país més avançat en aquest sentit?

L’esborrany de PNIEC espanyol ha estat valorat com un dels més adequats als objectius de la UE i és positiu, però ha de contenir objectius de descarbonització molt més ambiciosos. El text actual ara mateix està lluny de complir amb l’objectiu de l’Acord de París de limitar l’augment de la temperatura per sota de 1,5 °C. A més, el pla ha de ser més clar quant al carbó, ja que no s’inclou una data per al tancament de les centrals tèrmiques, sinó un interval de la possible capacitat que romandrà instal·lada en 2030.

Comprometre’s a posar fi al carbó no suposa un perill per a la seguretat de subministrament al nostre país, i és una de les prioritats ara mateix en la qual des de IIDMA posem l’accent des de fa anys. És perfectament factible tancar totes les centrals l’any 2025 a tot tardar, i aquesta data ha de ser inclosa en el PNIEC i/o la LCCTE.

El Ministeri per a la Transició ecològica està actuant correctament?

L’enfocament del Miteco des que s’ha creat com a tal amb Teresa Ribera al capdavant, suposa una millora enfront de l’etapa anterior. El Miteco entén que la lluita contra el canvi climàtic és una prioritat, i està seguint passos adequats, però ha de ser encara més ambiciós i accelerar moltes de les mesures que estan sobre la taula.

Quins assoliments significatius ha aconseguit aquest departament?

El Miteco com a tal va ser creat en l’última legislatura, anteriorment hem tingut Ministeris amb competències de medi ambient i/o energia, moltes vegades per separat, però és la primera vegada que hi ha un Ministeri dedicat a la transició energètica i lluita contra el canvi climàtic com a objectiu prioritari.

L’assoliment més significatiu d’aquest nou ministeri ha estat la voluntat de desbloquejar situacions que s’estaven allargant massa, com el tancament de mines o centrals de carbó, o tractar de tirar endavant esborranys de la Llei de Canvi Climàtic, encara que encara ha d’haver-hi més ambició i la Llei de Canvi Climàtic ha d’aprovar-se al més aviat possible.

“El mèrit més gran del MITECO ha sigut desbloquejar situacions que s’estaven allargant massa, com el tancament de les centrals de carbó i les mines”

Alba Irazno

Advocada ambiental, iIDMA

Com milloreu el terreny legal per a la transició i la descarbonització de l’economia, des de l’Institut Internacional de Dret i Medi ambient?

Des de l’IIDMA ens dediquem a investigar i a realitzar anàlisi i informes sobre diferents aspectes mediambientals (recursos hídrics, biodiversitat, transició energètica o canvi climàtic). A més, participem en reunions i cims d’organismes internacionals en qualitat d’ONG. Hem pres part en diverses negociacions i reunions de les Nacions Unides, l’última en el grup d’experts per a un Pacte Mundial per al Medi Ambient aquest mateix any, al qual ha assistit la directora del IIDMA Ana Barreira.

Així mateix, iIDMA ha impartit classes de dret i política ambiental en diversos màsters universitaris. També hem publicat llibres, com la guia “Medi Ambient i Dret Internacional: Una Guia Pràctica”. A més, tractem de millorar el camp del dret ambiental i aconseguir l’efectivitat en l’aplicació i compliment de la llei (a escala nacional, europea i internacional), a través del nostre treball de litigi davant administracions públiques i tribunals.

Diries que sou una espècie d’advocats del planeta?

Som una organització o centre de dret ambiental sense ànim de lucre amb l’objectiu de contribuir a la protecció del medi ambient i la consecució d’un desenvolupament sostenible a través de l’estudi, desenvolupament, aplicació i execució del Dret des d’una perspectiva internacional i multidisciplinària.

Des de 1998, IIDMA és una organització acreditada davant l’Assemblea de les Nacions Unides per al Medi Ambient, la qual cosa ens ha permès acudir a aquestes reunions a Nairobi on s’aborden temes tan actuals com la contaminació per plàstic o la geoenginyeria marina. A més, en 2001 IIDMA va ser declarada una associació d’utilitat pública.

L’actual directora, Ana Barreira, va fundar IIDMA l’any 1996, una època en la qual a Espanya a penes hi havia consciència al voltant de la problemàtica mediambiental ni es treballava a penes en el seu defensa des de l’advocacia.

Quines mesures legals són prioritàries per a vosaltres en la lluita contra el canvi climàtic?

Les prioritats en aquest camp són l’aprovació dels instruments del Marc Estratègic d’Energia i Clima amb els objectius més ambiciosos possibles, establir 2025 com a data de fi del carbó a Espanya, i accelerar la transició energètica substituint en el mix energètic espanyol -els combustibles fòssils (carbó, gas, etc)-, per energies renovables de forma ordenada i progressiva.

També considerem molt important que s’integri a la societat civil en la presa de decisions d’aquest tipus mitjançant processos de participació pública i consulta on, a més, s’asseguri el compliment efectiu de la normativa i la seva aplicació. En matèria de governança climàtica, creiem que és molt important que la LCCTE espanyola prevegi la creació d’un Comitè de Canvi Climàtic i Transició Energètica independent.

Quina és la vostra participació en aquest tema ara mateix?

Des de IIDMA participem activament en els processos de participació pública que tramita el MITECO enviant les nostres observacions com a especialistes als diferents projectes de textos legals en matèria de clima i energia. També elaborem informes i anàlisis en profunditat i tractem d’aplicar el màxim rigor en tots els informes que elaborem, tenint en compte les millors pràctiques disponibles i els textos i mesures més ambiciosos proposats dins del dret internacional i pels experts en la matèria.

El nostre objectiu és que la normativa espanyola sigui realment ambiciosa en matèria de medi ambient per a poder tenir una protecció efectiva d’aquest. Així mateix, és molt important que el marc legal prevegi eines per a garantir un compliment efectiu de les obligacions que contempla. Perquè són moltes les ocasions en què com a organització, hem hagut de recórrer als tribunals per a reclamar el compliment d’obligacions que ja contempla el nostre ordenament jurídic.

 

Existeixen institucions similars a la vostra en altres països? I a Espanya?

Sí, la més similar i pròxima a nosaltres seria ClientEarth, una organització de dret ambiental europea amb seu en diferents països com Regne Unit, Polònia o Bèlgica.

En aquest moment som l’única organització espanyola que aborda des de la perspectiva jurídica la problemàtica del medi ambient de forma especialitzada. El nostre objectiu a curt i mitjà termini és créixer en nombre de projectes i ampliar les àrees en les quals treballem. No obstant això, sempre és difícil trobar finançament per a projectes en l’àrea mediambiental, encara que en els últims anys ha crescut la preocupació i interès en els reptes als quals ens enfrontem. Per això creiem que el nostre treball és fonamental, i pot interessar cada vegada més per la importància crucial que té el dret, per a la protecció ambiental i assegurar el futur del nostre planeta.

Compteu amb ajuda estatal per al finançament d’aquesta entitat?

Ara mateix no comptem amb ajudes estatals, encara que sempre busquem finançament per a nous projectes. En els nostres inicis es va fer molt fundraising fora d’Espanya. Avui dia un gran percentatge del nostre finançament continua venint de fora d’Espanya. És difícil entendre, amb la situació actual, com és possible que això continuï succeint i no hi hagi més fons a Espanya per a sostenir aquest tipus de treball de defensa de la legalitat ambiental.

Al final, el balanç del nostre treball és positiu perquè al llarg d’aquests anys hem abordat moltes temàtiques en temes molt diversos, però sempre relacionats amb el medi ambient, com recursos hídrics, biodiversitat i medi marí, canvi climàtic, transició energètica, contaminació i qualitat de l’aire, riscos climàtics en el sector financer i bancari, per esmentar alguns.

Quines són les batalles més importants que ha guanyat iIDMA?

Hem tingut importants victòries en els tribunals, com el que portem per a Oceana quan no la hi va facilitar la informació de l’Informe de l’Institut Espanyol d’Oceanografia sobre el contingut de metalls pesants en el peix. Com a conseqüència de la sentència de l’Audiència Nacional, l’Agència de Seguretat Alimentària va modificar les recomanacions d’ingesta setmanal de tonyina i peix espasa en dones embarassades i menors de tres anys.

També hem tingut una recent victòria en els tribunals arran d’un procediment que vam iniciar contra el Pla Nacional Transitori de Grans Instal·lacions de Combustió en el qual, encara que inicialment se’ns va condemnar al pagament de les costes per haver-se desestimat la nostra demanda, el TS va reconèixer que les ONG ambientals amb justícia gratuïta reconeguda per Llei no han de pagar les costes del procediment judicial quan perden un cas Això ens va fer quedar exempts de pagar els 11.260€.

Aquesta decisió situa a Espanya entre un dels països més avançats en matèria d’accés a la justícia ambiental, comparat amb les barreres econòmiques a les quals han de fer front altres organitzacions per a acudir als tribunals en altres Estats membre.

España es uno de los países más avanzados en materia de acceso a la justicia ambiental, comparado con las barreras económicas a las que tienen que hacer frente otras organizaciones para acudir a los tribunales en otros Estados miembro

Alba Irazno

Abogada ambiental, iIDMA

El 2018 vau elaborar un informe en el qual s’exigeix la necessària participació ciutadana en l’elaboració del PNIEC. Heu aconseguit algun avanç en aquest sentit?

Si, des de l’IIDMA treballem fermament perquè es garanteixi el compliment del dret de participació pública en assumptes ambientals que reconeix el 2n pilar del Conveni d’Aarhus (Conveni sobre accés a la informació, la participació del públic en la presa de decisions i l’accés a la justícia en matèria de medi ambient), ratificat per Espanya en 2005 i, que per tant, forma part del nostre ordenament jurídic i s’ha de complir.

L’informe que esmentes l’elaborem el desembre de 2018 amb la finalitat de posar l’accent en la importància que el Govern espanyol garanteixi processos de participació pública efectius i transparents durant el procés d’elaboració del PNIEC 2021-2030. A més d’analitzar el contingut, el Reglament de Governança de la UE que regula l’adopció d’aquests PNIECs, i exigeix que l’esborrany inicial del pla se sotmeti a participació del públic, analitzem l’exigència de sotmetre aquest pla a un procediment d’EAE com exigeix la nostra Llei 21/2013 d’avaluació ambiental. Considerem que la publicació i difusió d’aquest informe ha contribuït a donar visibilitat sobre aquesta matèria i sobretot obrir un debat, donant a conèixer al públic i els diferents agents implicats, el dret que tenen a participar en el procés de presa de decisions d’aquest pla.

De fet, el passat 11 de juliol va finalitzar el termini de consultes públiques del procediment d’EAE del PNIEC, en les quals IIDMA ha participat aportant les seves observacions. Es tractava d’una fase inicial de consultes a persones interessades, i més endavant s’haurà de dur a terme una altra fase de consultes i d’informació al públic general en la qual qualsevol ciutadà pot participar.

Per a nosaltres, és determinant que el Govern involucri als diferents actors involucrats en l’elaboració d’un pla que marcarà la política energètica i política del nostre país de cara als pròxims anys. Però no n’hi ha prou amb obrir aquests procediments de consulta, sinó que a més s’ha de garantir que les observacions i aportacions donades pel públic, han estat tingudes degudament en compte a l’hora d’aprovar-se la versió final del PNIEC, que com sabem, Espanya ha d’enviar a la CE abans de l’1 de gener de 2020.

De quina forma participa l’Institut Internacional de Dret i Medi ambient en temes nacionals de caràcter ambiental com Madrid Central?

Ens encantaria poder treballar en moltíssims més temes mediambientals des del punt de vista jurídic, ja que a Espanya hi ha molt de treball per fer, i tenim potencial i expertesa per a abastar molts temes diferents. Per desgràcia, els nostres recursos són molt limitats, som una organització petita que treballa amb molta rigorositat en cada projecte i sempre busquem més fons per a poder fer encara més activitats.

Nosaltres estem treballant directament en el tema de Madrid Central. De fet, el passat 24 de juliol -just abans que la Comissió Europea demandés a Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea per incomplir amb la Directiva de Qualitat de l’Aire- un Jutge del Contenciós-Administratiu de Madrid va admetre a tràmit un recurs que hem interposat des del IIDMA contra l’acord de la junta de govern de l’Ajuntament de Madrid per vulnerar drets fonamentals recollits en la nostra Constitució.

Són vulnerats el dret a la integritat física vinculat a la salut i el dret a la intimitat i la inviolabilitat de domicili, ja que la mala qualitat de l’aire afecta aquests drets. Es tracta d’un procediment especial de protecció jurisdiccional dels drets fonamentals que és més ràpid que un procediment ordinari contenciós-administratiu. Ara estem en fase de preparació de la demanda, i esperem una resolució definitiva en els pròxims mesos. La suspensió cautelar de l’acord de l’Ajuntament de Madrid que ja han adoptat altres jutges és molt positiva, però considerem que hem d’anar més enllà i que l’acord sigui declarat nul de ple dret per vulnerar DDFF.

.

En l’àmbit legal del medi ambient, molts organismes similars al vostre parlen que el més important és canviar el sistema des del sistema. A què es refereixen?

Es refereixen a la importància de l’Estat de Dret i de l’ús de les seves eines per a aconseguir una major ambició en les mesures, l’aplicació i el respecte del dret ambiental com a part del sistema. I l’ideal seria que algunes d’aquestes eines utilitzessin el mínim possible, com és el cas del litigi ambiental.

Si es respecta el dret ambiental, no és necessari acudir als tribunals. Això seria una molt bon senyal i una evidència que estem aconseguint els objectius que marca la legislació ambiental i, per tant, de l’estat del nostre planeta. També que el nostre treball hauria repercutit positivament a les generacions no només actuals sinó també les futures.

 Què entenem per justícia climàtica? Perquè és tan difícil dur-la a terme en una era on el 95% de la comunitat científica asegura que el que ha provocat aquesta crisi és l’activitat humana?

Justícia climàtica, en si és un concepte més social i polític que jurídic. En el que al nostre treball es refereix, totes les activitats de lluita contra el canvi climàtic que duem a terme com a organització tenen incidència, però és un concepte més general i no legal. L’evidència científica entorn del canvi climàtic és molt sòlida, en efecte, i l’informe de l’IPCC publicat l’octubre de 2018 és la prova d’això: segons aquest informe tenim molt pocs anys per a contenir l’escalfament global. La societat està percebent, cada vegada més, que la lluita és urgent.

Des d’un punt de vista jurídic, una de les eines que ofereix l’estat de dret per a pressionar a empreses i autoritats és el litigi climàtic. Serveix principalment per a tractar de pressionar que aquests actors adoptin les mesures que han anat posposant fins ara. Aquest tipus de litigis poden versar sobre diferents drets, des de protecció de drets fonamentals com el dret a la vida o la salut, fins a reclamacions per danys i perjudicis a empreses. Encara que l’ideal a llarg termini és que no faci falta usar aquesta eina perquè això significaria que laa llarg termini és que no faci falta utilitzar aquesta eina perquè això significaria que la normativa s’està aplicant i complint.

Des de l’IIDMA treballem de forma molt pròxima en l’àmbit d’accés a la justícia mediambiental, i de fet comptem amb un projecte a escala europea, finançat pel programa LIFE de la CE, que es duu a terme en diversos països de la UE (Alemanya, Àustria, Eslovàquia, Espanya, Estònia, França, Hongria i Polònia). L’objectiu principal és promoure la correcta aplicació i execució del dret ambiental de la Unió Europea a través de l’accés efectiu a la justícia com exigeix el Conveni d’Aarhus. IIDMA és el coordinador del projecte a Espanya, portem treballant en ell des de fa més d’un any i en aquest període hem organitzat diverses jornades de formació per a juristes i creat recursos per facilitar el coneixement sobre el dret per a accedir a la justícia ambiental i els obstacles a superar.

Fa anys que la comunitat científica alerta de la necessitat de canvis immediats per a combatre el canvi climàtic. Perquè el poder legislatiu encara no ha aconseguit, per exemple, acabar amb el carbó?

Com assenyalàvem abans, l’abandonament dels combustibles fòssils i especialment del carbó és un dels cavalls de batalla de l’IIDMA en els últims anys. És necessari planificar un tancament ordenat perquè les tèrmiques de carbó que hi ha a Espanya tanquin abans de l’any 2025, ja que l’ús de carbó és contrari als compromisos internacionals en la lluita contra el canvi climàtic, i a més els seus impactes afecten greument la salut de les persones.

Un estudi presentat a principis de 2019 per IIDMA va mostrar que les emissions del carbó en tota Espanya en 2016 es poden relacionar, entre altres impactes, amb 560 morts prematures i 340 hospitalitzacions per malalties cardiovasculars i respiratòries. A més, l’estudi assenyala l’estreta relació entre les emissions de carbó i els seus impactes mitjançant l’anàlisi comparativa.

Entre 2015 i 2016 es va reduir en un 30% la producció d’energia del carbó que es va associar amb una disminució del 40,5% en els impactes sobre la salut associats. Per tant, el Govern ha de buscar la fórmula per a treure el carbó del mix energètic i tancar de forma ordenada i progressiva les centrals tèrmiques de carbó, per a no anar en sentit contrari a les polítiques dels països del nostre entorn. També és important assegurar-se que el carbó no és substituït per altres combustibles fòssils, sinó per energies renovables.

En l’actualitat estem treballant en diversos projectes focalitzats en canvi climàtic i transició energètica. Comencem a treballar en aquesta matèria en 2013. El nostre objectiu a mitjà termini és que es dugui a terme una transició energètica a Espanya complint amb la normativa vigent, i que aquesta normativa sigui la més ambiciosa possible. La nostra prioritat és aconseguir l’abandó definitiu del carbó i resta d’energies fòssils com a fonts d’energia fins a arribar a un escenari d’emissions zero.

És sorprenent com el 2015 ningú parlava de la necessitat de tancar les centrals de carbó al nostre país. Tot i així, gràcies al nostre treball parlant amb algunes de les principals companyies energètiques i amb administracions, realitzant informes sobre els impactes de les emissions d’aquestes centrals i litigant en els tribunals, hem aconseguit que això es converteixi en una prioritat al nostre país. I hem de reconèixer que hi ha hagut sensibilitat de part d’algunes empreses energètiques escometent les nostres recomanacions.

De fet, l’any 2020 es tancarà la meitat de la potència instal·lada de carbó a Espanya, atès que moltes de les centrals de carbó operant avui dia no han escomès les inversions necessàries perquè les seves centrals puguin complir amb els límits d’emissió de contaminants que marca la normativa europea.

Què és el que tant frena als governs al fet que realitzin els canvis per compte propi i hagi d’haver-hi entitats com la vostra pressionant per a aconseguir canvis significatius en l’àmbit legal?

És un problema multifactorial, però el més important és que hi hagi voluntat política i disposició per a tractar el repte mediambiental i el problema del canvi climàtic com una prioritat. Hem millorat respecte a anys anteriors. La qüestió mediambiental va a poc a poc trobant el seu lloc en l’agenda política nacional, però encara mancada molt per fer i més ambició.

 Diries que el nombre d’organitzacions i entitats de dret ambiental com la vostra es dispararan en els últims anys?

És difícil de dir. Sí que esperem que s’emfatitzi la importància del dret ambiental per a la protecció del medi ambient i com a eina clau en el gran desafiament climàtic dels pròxims anys, per la qual cosa la tendència que esperem que es compleixi és que es garanteixi un major compliment de la legislació ambiental, la qual cosa faria innecessari que es dispari el nombre d’organitzacions de defensa ambiental.

Creus que lideraran les batalles legals pel clima?

La nostra visió consisteix a crear les condicions legals i jurídiques perquè es protegeixi de forma efectiva i es restaurin, en la mesura que sigui possible, tant el medi ambient com els recursos naturals, i això implica fer front a una sèrie de desafiaments. Per aconseguir aquesta visió, el principal repte es troba que tant les institucions internacionals com nacionals, així com la ciutadania, siguin conscients que les lleis i altres instruments normatius són unes de les eines més efectives per a respondre a aquests desafiaments i transformar les polítiques ambientals i de desenvolupament en accions pràctiques. Tanmateix, això només és possible quan les lleis i instruments normatius s’apliquen de forma correcta.

De fet, existeixen nombroses normes internacionals i nacionals per a la protecció del medi ambient, però a causa de la seva escassa i a vegades nul·la aplicació hem arribat actualment a una situació de crisi ecològica i planetària. Per això, la nostra missió es basa a contribuir a la protecció del medi ambient i promoure el desenvolupament sostenible a través de l’estudi, desenvolupament i aplicació efectiva del Dret, posant l’accent en la seva Aplicació, Compliment i Execució.

Afortunadament, vivim en un estat de dret que ens ofereix potents eines per a contribuir a aconseguir els objectius de protecció del nostre entorn i planeta. Per això, en IIDMA, com diu el nostre lema “posem el dret al servei del medi ambient”, treballem per a fer front a aquests desafiaments que requereixen la col·laboració de la societat civil, les empreses, les autoritats i tota classe d’actors, ja que són problemes que ens afecten a tots sense excepció. Promovem que aquesta legislació sigui la més ambiciosa possible i s’apliqui, compleixi i executi de forma efectiva i duradora.

 

T'ha semblat aquest, un article 5 estrelles? Deixa'ns la teva valoració:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
FES-TE ZEO
close slider

uneix-te a la comunitat ZEO

Estigues a el dia de les últimes accions, esdeveniments i notícies ZEO

Informació Bàsica Sobre Protecció de Dades:
Responsable: SPONSORING MARACANA SL
Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds. Accions comercials
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional.
He llegit i accepto les condicions legals i la Política de privacitat