AVÍS LEGAL

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s’informa de les següents dades: L’empresa titular d’aquesta website és l’ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA CASA BIOCLIMÀTICA (d’ara endavant l’ADCB) amb domicili al Carrer Vázquez de Mella, 8, 08193 Bellaterra (Barcelona), amb C.I.F. G63130546, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 27195 de la secció 1a del Registre de Barcelona; i amb Correu electrònic de contacte zeroemissionsobjective@gmail.com.

  1. Usuaris

L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal web. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’usuari serà responsable d’aportar informació lícita i veraç.

Tal i com ve establert a les Normes de Funcionament, l’usuari de ZEO pot ser:

Persona Adherida: Persones físiques o jurídiques conscienciades amb els problemes de salut ambiental que comporten les emissions dels GEH, i que volen passar a l’acció, recolzant les iniciatives promogudes per ZEO i aportant idees per aconseguir els objectius d’aquesta iniciativa.

Persones Adherides Impulsores: Persones adherides que a més a més volen fer una aportació econòmica, per tal de cooperar amb ZEO i ajudar així a que sigui possible la realització de les seves activitats. L’import de l’aportació serà voluntari, establint un mínim de 120 euros anuals. En el cas que a més siguin Ambaixadors, podran escollir anualment, d’entre tots els Impulsors Ambaixadors, a dues persones per tal d’ocupar el càrrec de Vocal elegit.

Ambaixadors: Persones adherides, que a més a més són membres actius que difonen l’existència, objectius i tasques realitzades per ZEO. S’haurà de sol·licitar al Comitè de Representació de ZEO mitjançant un correu electrònic la seva candidatura. Els ambaixadors tindran dret a assistir a la trobada anual d’Ambaixadors ZEO amb el Comitè de Representació, per tal de tractar els temes i punts de d’actuació de l’exercici següent. En el cas que a més siguin Impulsores, podran escollir anualment, d’entre tots els Impulsors Ambaixadors, a dues persones per tal d’ocupar el càrrec de Vocal elegit.

Voluntaris: Persones físiques adherides que volen col·laborar de manera desinteressada en la celebració dels esdeveniments ZEO.

Patrocinadors i Empreses Col·laboradores: Entitats i empreses que fan aportacions (econòmiques els patrocinadors i d’altre tipus les empreses col·laboradores) per tal d’impulsar les activitats desenvolupades per ZEO.

  1. Ús del portal

L’ADCB es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, l’ADCB no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris mitjançant les eines de participació.

La web www.plataformazeo.com posa a disposició dels usuaris uns determinats apartats per a la seva participació, als quals només podran accedir-hi registrant-se a la secció corresponent. L’usuari haurà d’emplenar el procés de registre, facilitant totes les dades que se sol·licitin com a obligatòries i assegurant la seva veracitat.

El contingut dels comentaris o aportacions realitzades en la secció destinada a aquesta fi no és confidencial. Si li preocupa que altres usuaris de la web o persones que vostè no coneix, vegin un contingut en particular, si us plau no ho publiqui.

En el cas d’enviar i publicar comentaris o bé contingut, l’usuari no perd cap possible dret de propietat que pogués tenir sobre els mateixos. Amb la publicació de comentaris o contingut a la web ZEO, l’usuari accepta sota la seva responsabilitat que aquest contingut serà públic i compartit, amb totes les conseqüències que això pugui comportar (com per exemple el seu ús per tercers, còpia, reproducció, al·lusió, difusió, adaptació, distribució, etc).

L’usuari també accepta que ZEO pugui realitzar alguna modificació o edició, amb finalitats, per exemple, d’optimització de l’espai a la pàgina web.

En el cas que alguna persona volgués realitzar l’enviament d’algun tipus d’arxiu d’imatge o so, per a la fi que fora, declara ser el titular d’aquest arxiu, o disposar d’autorització de l’autor o propietari. La persona identificada en cada cas com la que ha enviat l’arxiu, és l’única responsable del mateix, així com d’assegurar-se que el material remès compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser aplicables. L’ADCB no es farà responsable, excepte en aquells extrems als quals obligui la Llei, dels danys o perjudicis que es poguessin ocasionar per trobar-se l’arxiu protegit per drets de propietat intel·lectual pertanyents a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar. En aquest cas, l’usuari accepta que serà l’únic responsable davant qualsevol reclamació per part d’un tercer que al·legui disposar de drets sobre els arxius. L’usuari mantindrà indemne a l’ADCB davant la reclamació de qualsevol tipus que realitzi el tercer en relació a qualsevol ús no autoritzat dels arxius.

Des del moment en què es tingui coneixement efectiu de què a la web Z.E.O. s’allotgen comentaris, informacions o dades que lesionen béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització, s’actuarà amb diligència per retirar-los o fer impossible l’accés a ells.

L’usuari és l’únic responsable enfront de qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra Z.E.O. o contra l’ADCB, basada en la utilització per l’usuari dels apartats de participació existents a la Web. Si escau, l’usuari assumirà quantes despeses, costos i indemnitzacions siguin irrogats amb motiu d’aquestes reclamacions o accions legals.

El lloc web, el seu disseny, el contingut no obert al públic, qualsevol possible aplicació actual o futura, els seus codis font, així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen a ZEO i són de la seva propietat.

  1. Exclusió de garanties i responsabilitat

L’ADCB no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

Tampoc es fa responsable de l’ús que tercers facin de la informació publicada al portal, ni dels danys soferts o pèrdues econòmiques que, de forma directa o indirecta, produeixin o puguin produir perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per l’ús d’aquesta informació.

  1. Modificacions

L’ADCB es reserva el dret a efectuar les modificacions que estimi oportunes a la web de ZEO, podent modificar, suprimir i incloure, unilateralment i sense previ avís, els continguts i/o serveis, així com la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats. D’igual manera, l’usuari accepta que l’ADCB es reserva el dret de modificar i actualitzar periòdicament les presents condicions d’ús, així com les específiques de cada servei, i el seu caràcter gratuït o remunerat. Tret que s’estableixi el contrari, la introducció de qualsevol característica que modifiqui els actuals serveis i/o la introducció de nous serveis quedarà subjecta a les presents condicions d’ús.

5. Confidencialitat i Protecció de Dades

Qualsevol dada de caràcter personal que l’usuari proporcioni per a la utilització dels serveis i/o continguts del portal quedarà subjecte a allò establert a la nostra política de protecció de dades.

6. Contractació amb anunciants o amb tercers / Publicitat al portal

L’usuari accepta que qualsevol relació contractual o extracontractual que, si s’escau, formalitzi amb els anunciants o terceres persones contactades a través del portal, com per exemple la seva participació en concursos, promocions, compravenda de béns o serveis, o d’un altre tipus, s’entén realitzada única i exclusivament entre l’usuari i l’anunciant. En conseqüència, l’usuari accepta que l’ADCB i Z.E.O. no tenen cap tipus de responsabilitat sobre els danys o perjudicis ocasionats amb motiu de les seves negociacions, converses i/o relacions contractuals o extracontractuals amb els anunciants o terceres persones contactades a través del portal.

  1. Pagaments

En cas que l’usuari decideixi realitzar una donació o el pagament d’una quota anual per ZEO, entén i accepta que aquests recursos seran gestionats íntegrament per l’ADCB, així com que els pagaments realitzats no són deduïbles dels seus impostos.

  1. Enllaços

En cas que a la website es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, l’ADCB no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l’ADCB ni Z.E.O. assumiran cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni es garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

  1. Dret d’exclusió

L’ADCB es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu website i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

  1. Acord vinculant

En utilitzar la web de ZEO, l’usuari accepta complir amb aquestes condicions generals contingudes en l’Avís Legal, les Normes de Funcionament, i la Política de Privacitat (Protecció de dades i Política de Cookies). Si accepta aquestes condicions i polítiques en nom d’una empresa, organització o una altra entitat legal, l’usuari declara i garanteix que està autoritzat per a fer-ho.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
FES-TE ZEO
close slider

uneix-te a la comunitat ZEO

Estigues a el dia de les últimes accions, esdeveniments i notícies ZEO