L’estufa de pèl·lets és un tipus de calefacció eficient i sostenible. No obstant això, abans d’optar per aquest sistema de climatització, és fonamental conèixer com funciona, quins tipus d’estufes existeixen i què es necessita per dur a terme la instal·lació.

També és important saber algunes condicions que ha de tenir la nostra llar per poder instal·lar l’estufa de pèl·lets i com hem de dur a terme el seu manteniment. És a dir, tot el que has de saber abans de comprar-te una estufa de pèl·lets i apostar per un sistema de calefacció neutre en emissions.

Com funcionen les estufes de pèl·lets?

Les estufes de pèl·lets generen calor a través de la combustió de pèl·lets de fusta o biomassa. Aquests s’introdueixen en una cambra tancada que genera calor i el projecta a l’habitació on està situada.

El pèl·let és un combustible compost al 100% per fusta sense tractar. Es tracta d’un dels biocombustibles amb el nivell més baix d’emissions del mercat i, a més, és especialment pràctic. No obstant això, per garantir que el pèl·let és completament ZEO, és important que aquest sigui certificat.

Ha d’estar homologat i estandarditzat sobre la base d’una sèrie de requisits tècnics i aprovat per un agent o per una empresa experta.

És crucial tenir en compte que el poder calòric del pèl·let és de 4,8 kWh/kg, és a dir, 4135 kcal/kg. En comparació, el de la gasolina i el dièsel és molt major, amb 11.000 kcal/kg i 10.200 kcal/kg respectivament.

De totes maneres, les estufes de pèl·lets, a més de ser respectuoses amb el medi ambient, ofereixen un rendiment elevat. Aquestes funcionen de manera automàtica i són molt segures, perquè la gran majoria d’estufes compten amb una porta manual.

El procés de funcionament

  1. Quan s’encén una estufa de pèl·lets, es produeix una primera flama en el “cendrer”.
  2. Una vegada es comencen a cremar els primers pèl·lets, arrenca la ventilació de la cambra de foc: el mecanisme comença a generar aire prop del cendrer i així aviva la flama.
  3. Després de l’encesa, l’estufa entra en mode de funcionament normal, carregant el cendrer amb pèl·lets de manera automàtica i ventilant la cambra calorífica.
  4. És important tenir en compte que les estufes tenen diversos sensors de calor. En aquest sentit, quan el sensor de la cambra de foc detecta foc en el cendrer, inicia la ventilació del bescanviador per així extreure la calor de l’estufa a l’exterior.

5. Quan el sensor de calor detecta que l’estufa ha aconseguit la temperatura desitjada, que l’usuari ha indicat prèviament a través del panell de control, l’estufa deté la combustió i tornarà a activar-la una vegada la temperatura hagi tornat a baixar

Al cap i a la fi, l’estufa escalfa a través d’un sistema de ventilació regulable. Transporta l’aire fred que entra a la màquina a través d’una obertura a la part posterior de l’estufa, el fa passar pel bescanviador i l’expulsa per la part frontal. Per aquest motiu, en cap moment l’aire està en contacte amb el foc o els mateixos gasos de la combustió de l’estufa.
A més, les estufes convencionals també escalfen l’habitació a través de la calor que desprèn la finestra de la cambra de combustió i el xassís.

Quin tipus d’estufes de pel·lets existeixen?

A causa de la seva creixent demanda, el mercat ha llançat tota classe de dissenys moderns, clàssics i minimalistes. Avui dia existeixen les estufes de pèl·lets murals, inseribles o encastables, de cantonada, d’exterior i fins i tot circulars.

Però, si ens fixem en el mode de funcionament, les categories de pèl·let estan bastant definides i tenen unes característiques molt concretes:

Estufes d’aire

Aquest tipus d’estufes tenen com a objectiu escalfar una estada determinada. És a dir, el lloc on estan instal·lades.

Les estufes d’aire funcionen mitjançant un ventilador frontal, per la qual cosa climatitzen la llar d’una forma ràpida i eficient. La majoria disposen d’un sistema d’encès i apagat electrònic, que es pot programar.

En les estufes d’aire, un ventilador expulsa a l’exterior l’aire calent que es genera gràcies al cendrer. I per aconseguir la temperatura desitjada, l’estufa d’aire regula tant la flama com el ventilador.

D’altra banda, la sortida de fums acostuma a ser de 8 cm i la presa de corrent és a 220 V, és a dir la presa de corrent domèstic més habitual a les cases.

Les estufes d’aire acostumen a estar pensades per climatitzar una llar. Precisament per aquest motiu, disposen d’un sistema de seguretat de sobretemperatura i una porta d’obertura de l’estufa, que permet connectar un termòstat d’ambient extern o un comandament a distància, per així modular la potència en funció de la demanda, sense haver de tocar la mateixa estufa.

Estufes d’aire canalitzables

Aquest tipus d’estufes reparteixen la calor a través de conductes especials. En aquest sentit, funcionen de la mateixa manera que les estufes d’aire, però poden expulsar l’aire calent a través de la màquina, o bé transportar-lo pels canals o conductes i emetre’l en altres habitacions.

Aquest tipus d’estufes són ideals per a  habitatges amb diverses habitacions o plantes.

Termoestufes o hidroestufes

Les termo són més similars a les calderes. Poden escalfar l’habitatge íntegrament, connectant-se a un circuit de radiadors que ja estigui construït i l’estança en la qual està instal·lada la mateixa estufa.

De fet, aquest tipus d’estufes poden produir Aigua Calenta Sanitària (ACS) 100% sostenible mitjançant la instal·lació d’un interacumulador extern. Les termo requereixen diferents sistemes per al seu òptim funcionament:

– Sistema de seguretat per sobretemperatura
– Sistema de seguretat per sobrepressió
– Sistemes de bombes circuladores
– Sondes de temperatura, encesa electrònica i programador

Quins són els avantatges d’instal·lar una estufa de pèl·lets en comptes d’un sistema de calefacció convencional?

Les estufes de pèl·lets són un sistema de calefacció completament ZEO – zero emissions-. Pel fet que s’utilitza biocombustible per al seu funcionament, tenen una petjada de carboni neutra, perquè només emeten el CO₂ que en el seu moment va capturar la fusta amb la qual estan fabricats els pèl·lets.

Els avantatges de les estufes de pèl·lets respecte a altres sistemes de calefacció són vàries:

1. Ofereixen un elevat grau de confort tèrmic.
2. Tenen un òptim rendiment i disposen d’un gran poder calorífic.
3. Usen combustible local i renovable.
4. El combustible, els pèl·lets, és molt més econòmic que el gasoil o la gasolina. A més, el preu de mercat no acostuma a patir variacions. Fer servir una estufa de pèl·lets implica reduir la factura energètica.
5. Són automàtiques i no requereixen un manteniment massa constant i periòdic. De fet, es poden programar a distància o a través de sistemes de domòtica, per la qual cosa són bastant fàcils i còmodes d’utilitzar.
6. Si succeeix qualsevol problema o anomalia mentre estan funcionant, es detenen immediatament. Per tant, el risc d’incendi es redueix al màxim.

Si sucede cualquier problema o anomalía mientras están funcionando, se detienen de inmediato. Por lo tanto, el riesgo de incendio se reduce al máximo.

Quina és la millor manera d’instal·lar una estufa de pèl·lets?

La instal·lació d’una estufa de pèl·lets, especialment de les d’aire o les termoestufes, no acostuma a ser complexa. El més important és que puguem disposar d’una sortida de fums i una presa de corrent elèctric propera.

Habitualment, per instal·lar el sistema de sortida de gasos es requereix una xemeneia, amb sortida a l’exterior, i tubs d’acer homologats o vitrificats. A més, és recomanable disposar d’un espai per emmagatzemar els sacs de pèl·lets.

D’altra banda, per connectar la sortida de gasos a la xemeneia es requereixen tubs homologats d’alta qualitat, que siguin resistents i de força gruix – entre 80 i 100 mm de diàmetre-. D’aquesta manera, podran resistir la calor i realitzar la seva funció d’expulsar els gasos produïts per l’estufa.

Les peces del tub s’empalmen les unes amb les altres per evitar allargar el conducte en excés. Mentre que l’estufa s’acostuma a situar prop de la paret i orientada cap a on s’instal·larà la sortida de fums.

És recomanable instal·lar els tubs en forma de T en la part posterior, per així facilitar la neteja dels conductes i evitar la seva obstrucció

A més, l’estança on se situï l’estufa ha de disposar d’una òptima ventilació. Segons el portal de referència en informació sobre sistemes de calefacció eficients, E-ficiencia, s’han de tenir en compte una sèrie d’accions preventives per garantir la seguretat:

• Triar una estufa amb el dimensionament adequat, és a dir, amb la potència adequada per l’estada en la qual serà instal·lada.
• Ha de col·locar-se en un lloc sense desnivells i que suporti el pes de l’estufa sense problema.
• S’ha d’instal·lar l’estufa de pèl·lets en el lloc més pròxim possible a una paret exterior i a la sortida de fums amb la finalitat de no prolongar el tub d’evacuació.
• És convenient no situar l’estufa prop d’objectes combustibles i inflamables sent aconsellable respectar una distància mínima d’1,5 metres respecte a aquests elements (cortines, paper pintat, etc.).
• És aconsellable instal·lar l’estufa de pèl·lets en un espai ampli i amb capacitat de ventilació.

I si no disposem de xemeneia, és possible instal·lar una sortida de fums al balcó?

Moltes persones es pregunten si és possible instal·lar una estufa de pèl·lets amb sortida de fums a un balcó o a una terrassa. I és que no tots els edificis disposen d’un sistema d’extracció de fums o xemeneia.

En aquest sentit, el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE), assegura que es permet la descàrrega de productes fruit de la combustió a través de façanes, balcons o patis interiors, únicament en el cas que siguin combustibles gasosos i que les calderes tinguin una potència igual o inferior a 70 Kw.

No obstant això, encara que la potència dels pèl·lets és inferior, amb 4,8 kWh/kg, aquests no són combustibles gasosos, sinó biocombustibles, per la qual cosa la sortida de fums d’una estufa de pèl·lets a través del balcó no estaria avalada per la normativa RITE ni per les ordenances municipals de la majoria d’Ajuntaments.

Quina potència d’estufa necessito?

Per conèixer quina potència necessitarà l’estufa de pèl·lets únicament necessitem realitzar un càlcul comparatiu molt senzill facilitat pel portal E-ficiencia:

Una estufa de pèl·lets utilitza 35 kcal per a escalfar 1 m³ d’estança, és a dir, amb 100 W s’escalfaria 1 metre quadrat amb una altura de de 2,5 metres o el què és el mateix, amb 1 kW de potència, es podran escalfar 10 metres quadrats.

A partir d’aquí, podrem saber que una estufa de pèl·lets de 6 kW seria idònia per escalfar 60 metres quadrats i una de 8 kW ho seria per a escalfar 80 metres quadrats.
En el cas d’habitatges que comptin amb un bon aïllament tèrmic, s’acostumen a calcular 70 W per metre quadrat.

Les estufes de pèl·lets podrien ser la millor opció de calefacció per aquelles persones que es prenguin seriosament la lluita contra el canvi climàtic i vulguin reduir la seva petjada de carboni.

Gràcies a aquesta informació, a aquestes persones amb una elevada consciència climàtica els serà molt més fàcil decidir-se a canviar el seu sistema de climatització i optar per les estufes de . Especialment, quan descobreixin que aquest sistema no solament és completament ZEO, sinó que també és més econòmic.

T'ha semblat aquest, un article 5 estrelles? Deixa'ns la teva valoració:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
FES-TE ZEO
close slider

uneix-te a la comunitat ZEO

Estigues a el dia de les últimes accions, esdeveniments i notícies ZEO

Informació Bàsica Sobre Protecció de Dades:
Responsable: SPONSORING MARACANA SL
Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds. Accions comercials
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional.
He llegit i accepto les condicions legals i la Política de privacitat