Política de Privacitat

Dades del propietari de la web

E

Raó Social

SPONSORING MARACANA SL

E

Telèfon

935 801 916

E

Email

info@maracana.es

E

NIF

B62716030

E

Adreça Postal

VAZQUEZ DE MELLA 8 08193, BELLATERRA (BARCELONA)

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de SPONSORING MARACANA SL amb NIF B62716030 i domicili social situat en VAZQUEZ DE MELLA 8 08193, BELLATERRA (BARCELONA), i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que SPONSORING MARACANA SL té previst realitzar:

Gestió de la pàgina web

E

Finalitat

Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web

E

Termini de conservació

Mentre perduri el consentiment prestat

E

Base legítima

El consentiment de l’interessat

E

Tipologia de Dades

Dades merament identificatives
E

Cessions

No es preveuen

E

Transferencias internacionales

No es preveuen

E

Elaboracions de perfils

No es preveuen

E

Finalitat

Atendre les seves consultes i/o sol·licituds
E

Termini de conservació

Mentre es mantingui el consentiment prestat.
E

Base legítima

El consentiment de l’interessat.
E

Tipología de Datos

El consentimiento del interesado.
E

Cessions

Cap

E

Elaboracions de perfils

No es preveuen

E

Transferències internacionals

No es preveuen

Gestió del compliment normatiu

E

Finalitat

Gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l’entitat.

E

Termini de conservació

conservació de les còpies dels documents fins que prescriguin les accions per a reclamar-li una possible responsabilitat.
E

Base legítima

 El compliment d’una llei.

E

Tipologia de Dades

 El compliment d’una llei

E

Cesiones

Les seves dades seran comunicades en cas de ser necessari a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable

E

Elaboracions de perfils

No es preuen

E

Transferències internacionals

No es preveuen

Accions Comercials

E

Finalitat

Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis
E

Termini de conservació

Mentre es mantingui el consentiment prestat

E

Base legítima

Mentre es mantingui el consentiment prestat

E

Tipología de Datos

Mientras se mantenga el consentimiento prestado
E

Cessions

Cap

E

Elaboracions de perfils

No es preveuen

E

Transferencias internacionals

No es preveuen

Al seu torn, l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades, dirigint-se per escrit a l’adreça de correu dpd.cliente@conversia.es o al telèfon 902 877 192.

Drets dels interessats

SPONSORING MARACANA SL informa els Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes d’aquests.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat al fet que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incomplets. Només podrà satisfer-se en relació a aquella informació que es trobi sota el control de SPONSORING MARACANA SL, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret al fet que es limitin els fins del tractament previstos de manera original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que es preveu en el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació d’aquests, #dins del termini i en la forma escaient.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de SPONSORING MARACANA SL.

Per a poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment haurà de complir amb els següents requisits:

 • Presentació d’un escrit a l’adreça VAZQUEZ DE MELLA 8 08193, BELLATERRA (BARCELONA) (a l’atenció de SPONSORING MARACANA SL) o bé per correu electrònic a info@maracana.es.
 • L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:
  • Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI/NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que li representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
  • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en el qual se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de com ho pot fer i l’adreça a la qual ha d’enviar-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.
  • Domicili a l’efecte de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, l’informem que Vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades. SPONSORING MARACANA SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, concorde al nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 17 de setembre de 2021

FES-TE ZEO
close slider

uneix-te a la comunitat ZEO

Estigues a el dia de les últimes accions, esdeveniments i notícies ZEO

Informació Bàsica Sobre Protecció de Dades:
Responsable: SPONSORING MARACANA SL
Finalitat: Atendre les seves consultes i/o sol·licituds. Accions comercials
Drets: Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, com s'explica en la informació addicional.
He llegit i accepto les condicions legals i la Política de privacitat